Communicating through Art

Our school has started a new Comenius project. Its title is „Communicating through Art” .Our partners are in Spain, Scotland, Romania and Turkey. The main topic of the project is art. Pupils get to know artists from partner countries and do activities related to these artists.Each pupil has got a penpal to whom he writes emails. They exchange information not only about everyday life, hobbies etc, but also about the topic of the project. The project is aimed to develop skills in using new information technology, to motivate pupils to learn English and familiarize them with artistic heritage of partner countries

Our school

     Budynek szkoły usytuowany jest w najstarszej dzielnicy Sosnowca - Pogoni. Leży u zbiegu ulic Gospodarczej i Czeladzkiej. Już z daleka widać dużą bryłę budynku. Architektura jego jest nowoczesna. Główne wejście znajduje się na ulicy Czeladzkiej. Duże ilości szkła wykorzystane do budowy, czyni wnętrze szkoły - jasnym. Szerokie, widne korytarze, patio w środku, dwie sale gimnastyczne, sala tzw. lustrzana, boiska, korty tenisowe, basen - podnoszą atrakcyjność szkoły.


     Historia jej sięga roku 1986, kiedy to po dwunastoletniej budowie oddano pierwsze trzy segmenty części dydaktycznej. Otwarcie nowej placówki w dzielnicy Rudna, równoczesne było z odciążeniem trzech już istniejących w pobliżu szkół: SP nr7, SP nr26 i SP nr10. Dyrektorem szkoły został mgr Bogdan Kuliński, jego zastępcą - mgr Grażyna Łuczywo. Grono Pedagogiczne liczyło wówczas 25 osób. Zakładem opiekuńczym szkoły było Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Szkłobudowa, mieszczące się przy ulicy Stawowej 4.

        14 października 1987 roku na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy przedsiębiorstwem, a szkołą zostało podpisane porozumienie, określające warunki pomocy materialnej zakładu na rzecz szkoły oraz zakres świadczeń na rzecz zakładu wykonywanych przez szkołę. Prace budowlane trwały dalej. Efektem ich było oddanie w roku szkolnym 1988/89 kolejnych sal i pomieszczeń. W tym też roku nastąpiła zmiana osoby kierującej szkołą. Władze oświatowe zadecydowały, że od 1 grudnia 1988 roku kierownictwo szkoły obejmuje mgr Marek Wiewiórowski.
        Nowy dyrektor szkoły został przedstawiony uczniom przez Inspektora Szkolnego - mgr Zofię Wierzbicką. Funkcję tę pełnił aż do roku 2001, kiedy to zostaje dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

        Do września 2002 r. zastępcą dyrektora była nadal mgr Grażyna Łuczywo, zaś od 1 września 2002 roku nowym wicedyrektorem do spraw dydaktycznych jest mgr Ewa Migas.