Communicating through Art

Our school has started a new Comenius project. Its title is „Communicating through Art” .Our partners are in Spain, Scotland, Romania and Turkey. The main topic of the project is art. Pupils get to know artists from partner countries and do activities related to these artists.Each pupil has got a penpal to whom he writes emails. They exchange information not only about everyday life, hobbies etc, but also about the topic of the project. The project is aimed to develop skills in using new information technology, to motivate pupils to learn English and familiarize them with artistic heritage of partner countries

środa, 29 czerwca 2011

Wizyta w Katalonii- ostatnie spotkanie naszego projektu Comenius


W dniach 8- 15 czerwca w Katalonii odbyło się ostatnie spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich naszego projektu. Dyrektor Marek Wiewiórowski oraz nauczyciele: Magdalena Bukowska, Marta Lachor- Winiarska oraz Beata Kwiecień odwiedzili szkołę podstawową w Premia de Dalt. W czasie  spotkania dokonano podsumowania projektu, przeanalizowano mocne i słabe strony realizowanych zadań. Ponadto szkoły z Rumunii i Katalonii zaprezentowały systemy edukacyjne swoich krajów.
   Uczestnicy spotkania zostali ciepło przyjęci przez szkołę goszczącą oraz burmistrza miasta. Uczestniczyli w apelu, na którym uczniowie zaprezentowali informacje o krajach partnerskich oraz przedstawili krótki program artystyczny. Ponadto mogli podziwiać uczniów prezentujących się  w tańcach hiszpańskich, takich jak flamenco czy paso doble. Ciekawym doświadczeniem było przeprowadzenie lekcji plastyki dla dzieci z tamtejszej szkoły. Tematem zajęć było rysowanie postaci w stroju krakowskim w stylu Stanisława Wyspiańskiego.  Dzieci  malowały koleżankę przebraną w tradycyjny strój krakowski. Celem lekcji było przypomnienie postaci i  twórczości naszego malarza, jak również zaznajomienie uczniów z  bogactwem kultury polskiej.
  Gospodarze  zadbali także o to aby  pokazać gościom najciekawsze i najbardziej malownicze miejsca swojego kraju.  W związku z tym zorganizowano wycieczki do Barcelony oraz na Costa Brava.
Pobyt w Katalonii dostarczył  wielu niezapomnianych wrażeń. Gościnność i życzliwość Katalończyków można porównać z naszą polską gościnnością.
  Dwuletni projekt dobiega końca. Cele projektu zostały osiągnięte. Uczniowie poznali artystów z krajów partnerskich, dzięki czemu zaznajomili się z dziedzictwem kulturalnym Turcji, Rumunii, Szkocji i Katalonii.  Ponadto udział w projekcie rozwinął  umiejętności uczniów w zakresie używania nowych technologii informacyjnych, zmotywował  ich do nauki języka angielskiego. piątek, 3 czerwca 2011

Inspiracja twórczością Juan’a Miro

Uczniowie byli zafascynowani malarstwem artysty z Katalonii- Juan’a Miro. Jego styl składający się z żywych kolorów połączonych z prostymi formami , kojarzącymi się z rysunkami małego dziecka zainspirował ich do stworzenia własnych prac. Wiele z nich do złudzenia przypominało oryginały. Surrealista z Katalonii znalazł mnóstwo fanów wśród uczniów naszej szkoły.czwartek, 2 czerwca 2011

Wizyta w Rumunii

W dniach 23-30 marca 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli szkół partnerskich naszego projektu. Tym razem wizyta miała miejsce w Curtea de Arges w Rumunii .
Wicedyrektor Ewa Migas oraz nauczyciele Beata Kwiecień, Małgorzata Zawartka oraz Ewa Jurgiel odwiedzili klub pracy pozaszkolnej- Clubul Copiilor Curtea de Arges.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań, zaplanowanie zadań na ostatni etap projektu oraz poznanie specyfiki pracy placówki rumuńskiej, jak i systemów edukacyjnych krajów partnerskich.
Wszyscy uczestnicy zostali bardzo ciepło przyjęci. Specjalnie dla gości przygotowano program artystyczny, który przybliżył rumuńską muzykę i tańce ludowe. Zorganizowano także wycieczkę do przepięknego starego miasta Sybin oraz w góry Fogarskie.
Pobyt w Rumunii , gościnność i życzliwość ludzi na długo pozostaną w naszej pamięci.
poniedziałek, 21 marca 2011

Rzeźby w stylu artysty z Rumunii- Constantina Brancusi

Zainspirowani twórczością Brancusiego uczniowie wykonali prace wzorowane na jego rzeźbach.
dzieci z klas III c i IV a stworzyły papierową „ Wieżę nieskończoności” a uczniowie klas V a, IV a i IV d
wykonali rzeźbę „ Ptak w przestrzeni”.

Tak powstawała „Wieża nieskończoności” 


  

Tak powstawała rzeźba „ Ptak w przestrzeni” 
Sculptures inspired by Romanian artist- Constantin Brancusi

Inspired by the art of Brancusi students made their own sculptures. Classes III c and V a made of
paper “ The Endless tower” and pupils from class V a, IV a and IV d made sculptures ‘ “Bird in space”

niedziela, 21 listopada 2010

Wizyta w Szkocji


W dniach 21- 25 października 2010 roku nauczyciele z naszej szkoły przebywali na kolejnym, trzecim już spotkaniu partnerskim w ramach realizowanego projektu  Comeniusa pt. „ Komunikacja przez sztukę”. Tym razem wizyta miała miejsce w  Szkocji i uczestniczyli w niej goście z Polski, Turcji, Rumunii i Katalonii.

Wicedyrektor szkoły, Ewa Migas oraz nauczyciele: Alicja Bargieł, Małgorzata Zawartka oraz Tomasz Podsiadło odwiedzili szkołę w Muirhead , Saint Barbara’s Primary School, która tym razem była gospodarzem spotkania.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń wynikających z zaawansowania realizacji projektu, omówienie i zaakceptowanie planu pracy na obecny rok szkolny oraz sprawdzenie i uaktualnienie list nazwisk korespondencyjnych partnerów dla wszystkich uczniów, a także poznanie warunków i specyfiki pracy w szkockiej szkole.

Uczestnicy spotkania zostali bardzo ciepło przyjęci przez uczniów, ich rodziców oraz dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły. Zostali ponadto przedstawieni lokalnym władzom, odwiedzili Glasgow i Edynburg, a także złożyli wizytę w szkockim parlamencie.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył także bezpośredni kontakt ze szkocką muzyką i tańcem na spotkaniu przygotowanym przez rodziców uczniów i grono pedagogiczne gospodarzy.

niedziela, 24 października 2010

How to make a paper decoration with a stained glass effect


You need:
·        pattern
·        silk paper in different colours
·        scissors
·        glue

Method

1.   Using scissors, cut shapes in the cardboard, ensuring there is space between each cut-out shape.

2.   Cut out silk paper in various colours to fit the cut-out shapes and patterns.
3.   Glue the paper  pieces to the back of the cardboard to show through the shapes, creating colourful patterns.
4.   Allow to dry.
5.   Stick to windows for stained glass effect.

Stained glass decorations


Zainspirowani twórczością szkockiego artysty Charles’a Mackintosh’a uczniowie wykonali witraże. Najpierw z kolorowych szablonów wycinali zaznaczone elementy a następnie wyklejali kolorowymi bibułkami puste okienka. Tak powstały bajkowe, kolorowe, jesienne witraże.