Communicating through Art

Our school has started a new Comenius project. Its title is „Communicating through Art” .Our partners are in Spain, Scotland, Romania and Turkey. The main topic of the project is art. Pupils get to know artists from partner countries and do activities related to these artists.Each pupil has got a penpal to whom he writes emails. They exchange information not only about everyday life, hobbies etc, but also about the topic of the project. The project is aimed to develop skills in using new information technology, to motivate pupils to learn English and familiarize them with artistic heritage of partner countries

niedziela, 21 listopada 2010

Wizyta w Szkocji


W dniach 21- 25 października 2010 roku nauczyciele z naszej szkoły przebywali na kolejnym, trzecim już spotkaniu partnerskim w ramach realizowanego projektu  Comeniusa pt. „ Komunikacja przez sztukę”. Tym razem wizyta miała miejsce w  Szkocji i uczestniczyli w niej goście z Polski, Turcji, Rumunii i Katalonii.

Wicedyrektor szkoły, Ewa Migas oraz nauczyciele: Alicja Bargieł, Małgorzata Zawartka oraz Tomasz Podsiadło odwiedzili szkołę w Muirhead , Saint Barbara’s Primary School, która tym razem była gospodarzem spotkania.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń wynikających z zaawansowania realizacji projektu, omówienie i zaakceptowanie planu pracy na obecny rok szkolny oraz sprawdzenie i uaktualnienie list nazwisk korespondencyjnych partnerów dla wszystkich uczniów, a także poznanie warunków i specyfiki pracy w szkockiej szkole.

Uczestnicy spotkania zostali bardzo ciepło przyjęci przez uczniów, ich rodziców oraz dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły. Zostali ponadto przedstawieni lokalnym władzom, odwiedzili Glasgow i Edynburg, a także złożyli wizytę w szkockim parlamencie.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył także bezpośredni kontakt ze szkocką muzyką i tańcem na spotkaniu przygotowanym przez rodziców uczniów i grono pedagogiczne gospodarzy.

niedziela, 24 października 2010

How to make a paper decoration with a stained glass effect


You need:
·        pattern
·        silk paper in different colours
·        scissors
·        glue

Method

1.   Using scissors, cut shapes in the cardboard, ensuring there is space between each cut-out shape.

2.   Cut out silk paper in various colours to fit the cut-out shapes and patterns.
3.   Glue the paper  pieces to the back of the cardboard to show through the shapes, creating colourful patterns.
4.   Allow to dry.
5.   Stick to windows for stained glass effect.

Stained glass decorations


Zainspirowani twórczością szkockiego artysty Charles’a Mackintosh’a uczniowie wykonali witraże. Najpierw z kolorowych szablonów wycinali zaznaczone elementy a następnie wyklejali kolorowymi bibułkami puste okienka. Tak powstały bajkowe, kolorowe, jesienne witraże.

poniedziałek, 18 października 2010

Portret mojego kolegi

Zainspirowani malarstwem polskiego artysty - Stanisława Wyspiańskiego uczniowie malowali portrety swoje i kolegów z krajów partnerskich.


sobota, 22 maja 2010

Spotkanie szkół partnerskich w Turcji

    W dniach 6-11 maja 2010 r delegacja naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu szkół partnerskich projektu Comenius w Kocaeli w Turcji.
Już pierwszego dnia urzekła nas gościnność gospodarzy. Nauczyciele i uczniowie przywitali nas  bardzo serdecznie. Na apelu powitalnym mieliśmy okazję poznać tradycyjne stroje,  tańce i muzykę turecką.
     W czasie wizyty dokonaliśmy ewaluacji pierwszego roku pracy nad projektem oraz zaplanowaliśmy szczegółowy plan pracy na kolejny rok. Każda szkoła zaprezentowała swojego bloga, na którym zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące  projektu. Nauczyciele ze szkół partnerskich przeprowadzili lekcje pokazowe p.t.  „Moja zabawka” . Wykonane  przez dzieci zabawki wraz z wybranymi zabawkami przywiezionymi z każdej ze szkół trafiły na szkolną wystawę zabawek.
     Aby przybliżyć nam historię, kulturę i architekturę swojego kraju gospodarze zabrali nas na wycieczkę do Istambułu.  Mieliśmy okazję podziwiać wspaniałe meczety, pałace i inne zabytki tego miasta. Największe wrażenie zrobił jednak wieczorny rejs po cieśninie Bosfor.
Turcja to piękny kraj. Wywieżliśmy stamtąd mnóstwo miłych wrażeń i wspomnień.

 

niedziela, 25 kwietnia 2010

Włanoręcznie wykonane zabawki - inspiracja artystą z Turcji Sunay Akin’em

Uczniowie mieli za zadanie własnoręcznie stworzyć dowolną zabawkę. Pomysłów było co niemiara. Niektóre zabawki  mogłyby konkurować z tymi  z  muzeum zabawek w Istambule.
Te najładniejsze  brały udział w konkursie i zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie zabawek.  Spośród nich jury wybrało zwycięską zabawkę, która weżmie udział w międzynarodowej wystawie zabawek w szkole tureckiej. Autorką tej zabawki jest uczennica klasy Vd Żaneta Skorek.


Komunikacja mailowa między uczniami

Na początku stycznia rozpoczęliśmy kolejny etap projektu- komunikacja za pośrednictwem Internetu ( e-mail). Uczniowie pisali emaile w języku angielskim do swoich kolegów.

Wzajemne poznawanie się - indywidualne prezentacje uczniów

Każdy uczeń napisał w języku angielskim krótką przezentację  o sobie, swoich zainteresowaniach, upodobaniach. Z prezentacji powstały plakaty, które zostały przesłane do krajów partnerskich. Równolegle, to samo zadanie realizowane było w szkole hiszpańskiej, tureckiej, rumuńskiej i szkockiej. Radości było co niemiara gdy z tych szkół dotarły do nas listy z plakatami. Nareszcie można było zobaczyć i poznać swojego kolegę z innego kraju.

Pierwsze spotkanie partnerskie

W dniach 22-27 X 2009 r gościliśmy nauczycieli ze szkół z Katalonii w Hiszpanii, Rumunii, Szkocji i Turcji. Szkołę hiszpańską reprezentowały: Carme Florit Ballester, Teresa Oller Martí, Eva Maria Pujadas Talaya, Mª Jesús Sánchez Marticorena. Z Rumunii przyjechali Ruxandra Socaciu, Martin Vasile, Rodica Statescu i Velea Mihai. Szkołę szkocką reprezentowali Gerry Ward i Mary Clair Wallace a turecką Muhammet Emin Aktaş Lütfiye Soysal i Yasemin Yıldız.

Z okazji wizyty gości zorganizowano uroczysty apel, na którym zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły.

Aby bliżej poznać szkołę, nauczycieli, metody i techniki pracy z uczniem , goście mieli okazję obserwować wybrane zajęcia lekcyjne.

Nauczycielka sztuki ze szkoły w Katalonii przeprowadziła lekcję pokazową w klasie IV b. Tematem lekcji było życie i twórczość hiszpańskiego malarza Joana Miro. Dzieci nie tylko dowiedziały się kim był Miro, ale także malowały w stylu artysty.

Najważniejszym celem pobytu gości w naszej szkole była praca nad projektem. W czasie spotkania ustalono szczegółowy plan działań na pierwszy rok projektu, ustalono terminy następnych spotkań partnerskich, zaprezentowano artystów, których dotyczyć będą realizowane zadania w projekcie oraz przydzielono każdemu uczniowi rówieśnika w kraju partnerskim. W ten sposób powstały klasy partnerskie, które będą korespondować ze sobą przez cały okres trwania projektu.

Plakaty prezentujące kraje partnerskie

Uczniowie klas zaangażowanych w projekt z zapałem szukali informacji na temat krajów partnerskich.

Artyści z krajów partnerskich

Uczniowie z naszej szkoły w celu poznania bliżej kultury oraz obyczajów krajów partnerskich skupili się na największych postaciach z określonego kraju. Polskę reprezentował Stanisław Wyspiański, Szkocję Charles Rennie Mackintosh, Turcję Sunay Akin a Bułgarię Constantin Brancusi.