Communicating through Art

Our school has started a new Comenius project. Its title is „Communicating through Art” .Our partners are in Spain, Scotland, Romania and Turkey. The main topic of the project is art. Pupils get to know artists from partner countries and do activities related to these artists.Each pupil has got a penpal to whom he writes emails. They exchange information not only about everyday life, hobbies etc, but also about the topic of the project. The project is aimed to develop skills in using new information technology, to motivate pupils to learn English and familiarize them with artistic heritage of partner countries

niedziela, 25 kwietnia 2010

Włanoręcznie wykonane zabawki - inspiracja artystą z Turcji Sunay Akin’em

Uczniowie mieli za zadanie własnoręcznie stworzyć dowolną zabawkę. Pomysłów było co niemiara. Niektóre zabawki  mogłyby konkurować z tymi  z  muzeum zabawek w Istambule.
Te najładniejsze  brały udział w konkursie i zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie zabawek.  Spośród nich jury wybrało zwycięską zabawkę, która weżmie udział w międzynarodowej wystawie zabawek w szkole tureckiej. Autorką tej zabawki jest uczennica klasy Vd Żaneta Skorek.


Komunikacja mailowa między uczniami

Na początku stycznia rozpoczęliśmy kolejny etap projektu- komunikacja za pośrednictwem Internetu ( e-mail). Uczniowie pisali emaile w języku angielskim do swoich kolegów.

Wzajemne poznawanie się - indywidualne prezentacje uczniów

Każdy uczeń napisał w języku angielskim krótką przezentację  o sobie, swoich zainteresowaniach, upodobaniach. Z prezentacji powstały plakaty, które zostały przesłane do krajów partnerskich. Równolegle, to samo zadanie realizowane było w szkole hiszpańskiej, tureckiej, rumuńskiej i szkockiej. Radości było co niemiara gdy z tych szkół dotarły do nas listy z plakatami. Nareszcie można było zobaczyć i poznać swojego kolegę z innego kraju.

Pierwsze spotkanie partnerskie

W dniach 22-27 X 2009 r gościliśmy nauczycieli ze szkół z Katalonii w Hiszpanii, Rumunii, Szkocji i Turcji. Szkołę hiszpańską reprezentowały: Carme Florit Ballester, Teresa Oller Martí, Eva Maria Pujadas Talaya, Mª Jesús Sánchez Marticorena. Z Rumunii przyjechali Ruxandra Socaciu, Martin Vasile, Rodica Statescu i Velea Mihai. Szkołę szkocką reprezentowali Gerry Ward i Mary Clair Wallace a turecką Muhammet Emin Aktaş Lütfiye Soysal i Yasemin Yıldız.

Z okazji wizyty gości zorganizowano uroczysty apel, na którym zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły.

Aby bliżej poznać szkołę, nauczycieli, metody i techniki pracy z uczniem , goście mieli okazję obserwować wybrane zajęcia lekcyjne.

Nauczycielka sztuki ze szkoły w Katalonii przeprowadziła lekcję pokazową w klasie IV b. Tematem lekcji było życie i twórczość hiszpańskiego malarza Joana Miro. Dzieci nie tylko dowiedziały się kim był Miro, ale także malowały w stylu artysty.

Najważniejszym celem pobytu gości w naszej szkole była praca nad projektem. W czasie spotkania ustalono szczegółowy plan działań na pierwszy rok projektu, ustalono terminy następnych spotkań partnerskich, zaprezentowano artystów, których dotyczyć będą realizowane zadania w projekcie oraz przydzielono każdemu uczniowi rówieśnika w kraju partnerskim. W ten sposób powstały klasy partnerskie, które będą korespondować ze sobą przez cały okres trwania projektu.

Plakaty prezentujące kraje partnerskie

Uczniowie klas zaangażowanych w projekt z zapałem szukali informacji na temat krajów partnerskich.

Artyści z krajów partnerskich

Uczniowie z naszej szkoły w celu poznania bliżej kultury oraz obyczajów krajów partnerskich skupili się na największych postaciach z określonego kraju. Polskę reprezentował Stanisław Wyspiański, Szkocję Charles Rennie Mackintosh, Turcję Sunay Akin a Bułgarię Constantin Brancusi.